We zijn in 2019  1 jaar sinds het nieuwe erfrecht en wat blijkt? Men maakt massaal meer gebruik van de mogelijkheden uw vermogen naar uw inzichten te gaan besteden aan uw naasten. Doe er desgevallend uw voordeel mee!

Categorieën: Familierecht.

Hebt u nog een papieren rijbewijs? Zo ja, omruilen kan nog tem 2033.

Categorieën: Verkeersrecht.

Klein wonen: een nieuwe trend en … de wetgever loopt achter. Tip: zorg ervoor dat uw “Tiny House” groter is dan 18m² en dan kan u daar wél uw domicilie houden.

Categorieën: Bouwrecht.

Zorg voor een actieve toestemming inzake cookies van uw klant; een standaard aangevinkt vakje is niet ok!

Categorieën: Handelsrecht.

Let op met hamsterhuren: het is meestal duurder dan gewoon huren.

Categorieën: Algemeen.

De incassoprocedure onbetwiste facturen (IOS) geldt naast België ook nog in 7 andere Europese landen (N, L, D, F, I, L en A).

Categorieën: Handelsrecht.

Lees de “kleine lettertjes” ’s na inzake de contracten die u afsloot voor 1 jaar. Staat er niet ergens een automatische verlenging (voor bv nog 1 jaar) in bedongen?

Categorieën: Algemeen.

Om naheffing te vermijden iz de BTW (6 of 21%), kan u best voorafgaand de verbouwingswerken gaan voorleggen aan de zgn. “Rulingdienst”.

Categorieën: Bouwrecht.

Bent u om beroepsredenen weerhouden te gaan stemmen, dan bezorgt u een attest, te verkrijgen via de gemeente. Naderhand geeft u volmacht.

Categorieën: Algemeen.

Een geschreven verklaring, hoe goed bedoeld ook, die niet beantwoordt aan de realiteit, kan valsheid in geschrifte uitmaken!

Categorieën: Handelsrecht.