FAMILIERECHT

Uw advocaat echtscheidingen en ander familierecht in Antwerpen

Uw relatie die op de klippen loopt, uw kind dat in aanraking komt met het gerecht, … Op zulke momenten gaan uw emoties met u aan de haal. Gelukkig hebt u een advocaat familierecht aan uw kant die het hoofd wél koel houdt: Roel Janssens uit Antwerpen.

Advocaat echtscheidingen

Sommigen zeggen dat aan een ‘goede echtscheiding’ geen advocaat te pas komt. Een misvatting. Want een advocaat echtscheidingen bespaart u heel wat hoofdbrekens bij elke vorm van echtscheiding.

Echtscheiding met onderlinge toestemming: uw advocaat bemiddelt en formaliseert

Komen u en uw partner nog voldoende overeen? Dan neemt u zelf de cruciale beslissingen – zonder tussenkomst van een rechter. Minder onaangenaam én goedkoper. Al blijft het natuurlijk belangrijk om waterdichte afspraken op papier te zetten. En daarvoor neemt u het best een advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen in de arm.

Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting: uw advocaat verdedigt uw recht

Is er geen akkoord meer mogelijk met uw partner? Dan zit er niets anders op dan een procedure voor de rechtbank op te starten. Uw advocaat echtscheidingen zorgt ervoor dat u krijgt wat u toekomt bij de verdeling van goederen en bepaling van onderhoudsgelden. En dat uw belangen gegarandeerd zijn bij de afspraken rond de kinderen.

Uw advocaat echtscheidingen helpt u ook om uit onverdeeldheid te treden

Kocht u samen met uw partner, familielid of vriend een woning of ander goed? Dan zit u in een situatie van ‘onverdeeldheid’. Wat als u daar als enige partij vanaf wilt? Dan kan dat, want de wet bepaalt dat niemand mag worden verplicht om in onverdeeldheid te blijven. Uw advocaat familierecht loodst u vlot door die procedure.

Advocaat overig familierecht

Uw advocaat familierecht staat ook aan uw zijde bij jeugdzaken. Bijvoorbeeld wanneer:

  • uw kind strafbare feiten pleegt, zoals drugs dealen of diefstal
  • er een verontrustende opvoedingssituatie wordt vastgesteld door mishandeling, misbruik of verwaarlozing
  • uw kind de wet op Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) of de Voetbalwet overtreedt

En overweegt u adoptie? Dan brengt uw advocaat familierecht alles juridisch in orde:

  • Volle adoptie knipt alle banden met de oorspronkelijke familie door. Uw geadopteerde kind krijgt uw naam en erft op dezelfde manier als uw eventuele eigen kinderen.
  • Gewone adoptie raakt niet aan de juridische band tussen uw kind en zijn biologische ouders. Uw geadopteerde kind kan erven van uw familie en van zijn biologische verwanten.

Nood aan een specialist familierecht?  Stuur Roel Janssens een e-mail of bezoek zijn kantoor in Antwerpen.