Let op met bestelbon die u ondertekent: verklaarde u zich akkoord met inhoud, of enkel voor ontvangst van bestelbon?

Categorieën: Handelsrecht.

Wil u dat uw algemene voorwaarden gekend zijn bij uw contractspartij? Geef deze dan zo vroeg mogelijk mee, bij voorkeur dus al bij opmaak eerste offerte én laat bevestigen!

Categorieën: Handelsrecht.

Op 1/11/2020 komt er nieuw bewijsrecht, specifiek voor B2B en C2B (NIET voor B2C!) Bewijsrecht tussen B2B en C2B zal vrij zijn, “tenzij de wet anders bepaalt”. Men kan bv een boekhouding voorleggen.

Categorieën: Handelsrecht.

Wil u aantonen dat uw mail is verzonden én aangekomen; zet een aan u gelieerd (professioneel) e-mailadres in cc. U drukt af uit verzonden (mailbox 1) en uit ontvangen (mailbox cc).

Categorieën: Handelsrecht.

Sinds 1/9/2019 is er een verbod op oneerlijke handelsbedingen. Per 1/12/2020 zullen zogenaamde onrechtmatige bedingen worden vernietigd. Kijk dus tijdig uw voorwaarden na!

Categorieën: Handelsrecht.

Let er bij een niet-concurrentiebeding op dat die beperkt is naar geografische ruimte, tijd en sector. Voorzie bijkomend geen aanpasmachtiging!

Categorieën: Handelsrecht.

Zorg voor een actieve toestemming inzake cookies van uw klant; een standaard aangevinkt vakje is niet ok!

Categorieën: Handelsrecht.

De incassoprocedure onbetwiste facturen (IOS) geldt naast België ook nog in 7 andere Europese landen (N, L, D, F, I, L en A).

Categorieën: Handelsrecht.

Een geschreven verklaring, hoe goed bedoeld ook, die niet beantwoordt aan de realiteit, kan valsheid in geschrifte uitmaken!

Categorieën: Handelsrecht.

Het nieuwe WER (Wetboek Economisch Recht) legt op dat uw contractspartij uw algemene voorwaarden steeds moet kunnen kennen, dus bv. via uw webstek.

Categorieën: Handelsrecht.