Stormschade: bewijs uw schade (met veel foto’s), neem voorzorgsmaatregelen tegen verder onheil en laat offertes maken iz de herstelkosten.

Categorieën: Algemeen.

Let op met bestelbon die u ondertekent: verklaarde u zich akkoord met inhoud, of enkel voor ontvangst van bestelbon?

Categorieën: Handelsrecht.

Indien u een verkeersboete wil betwisten, moet u daar tgw ZELF actie voor ondernemen en desgevallend voor de Politierechter brengen.

Categorieën: Verkeersrecht.

Wil u dat uw algemene voorwaarden gekend zijn bij uw contractspartij? Geef deze dan zo vroeg mogelijk mee, bij voorkeur dus al bij opmaak eerste offerte én laat bevestigen!

Categorieën: Handelsrecht.

Onderzoek naar het (vermeend) vaderschap, kan (binnenkort, na wetswijziging?) ook na de 48ste verjaardag van de titularis

Categorieën: Familierecht.

Let u er op dat u de “nieuwe” parkeerschijf gebruikt; deze met de aanduiding per half uur.
Zoniet riskeert u een boete!

Categorieën: Verkeersrecht.

Op 1/11/2020 komt er nieuw bewijsrecht, specifiek voor B2B en C2B (NIET voor B2C!) Bewijsrecht tussen B2B en C2B zal vrij zijn, “tenzij de wet anders bepaalt”. Men kan bv een boekhouding voorleggen.

Categorieën: Handelsrecht.

Sinds 1/9/2019 geldt er een algemeen rookverbod in de wagen, waarin kinderen van minus 16 jaar zitten.

Categorieën: Verkeersrecht.

Voor de verkavelaars: sinds arrest Grondwettelijk Hof 23/5/2019 geldt terug de oude regeling: nl. dat er geen afsplitsing kan zijn van een onbebouwd perceel via de notaris; u moet (terug) een vergunning  hebben!

Categorieën: Bouwrecht.

Wil u aantonen dat uw mail is verzonden én aangekomen; zet een aan u gelieerd (professioneel) e-mailadres in cc. U drukt af uit verzonden (mailbox 1) en uit ontvangen (mailbox cc).

Categorieën: Handelsrecht.