Uw omgevingsvergunning (onbepaalde duur) wordt met 6 maanden verlengd, deze van tijdelijke duur met 3 maand. Geldt evenwel niet voor verkavelingen!

Categorieën: Bouwrecht.

Voor de verkavelaars: sinds arrest Grondwettelijk Hof 23/5/2019 geldt terug de oude regeling: nl. dat er geen afsplitsing kan zijn van een onbebouwd perceel via de notaris; u moet (terug) een vergunning  hebben!

Categorieën: Bouwrecht.

Uw buitengevel is verkleurd door de zon. U herschildert in dezelfde kleur. Indien u deze gevel een gans andere kleur wil geven, weet dat u een omgevingsvergunning nodig heeft!

Categorieën: Bouwrecht.

Rookmelders zijn verplicht in élke Vlaamse woning vanaf 1/1/2020. Zij redden levens, dus plaats deze aub!

Categorieën: Bouwrecht.

Klein wonen: een nieuwe trend en … de wetgever loopt achter. Tip: zorg ervoor dat uw “Tiny House” groter is dan 18m² en dan kan u daar wél uw domicilie houden.

Categorieën: Bouwrecht.

Om naheffing te vermijden iz de BTW (6 of 21%), kan u best voorafgaand de verbouwingswerken gaan voorleggen aan de zgn. “Rulingdienst”.

Categorieën: Bouwrecht.

Als u (bedrijfs)grond afvoert in het kader van bouwwerken, moet u dit sinds 1/4/2019 aangeven aan bodembeheerorganisatie, zo u dit doet met vrachtwagens.

Categorieën: Bouwrecht.

Als u thans een woning (laat) slopen, om er naderhand een nieuwe op te bouwen, hebt u recht op een premie tem € 7.500.

Categorieën: Bouwrecht.

Als u een woning koopt, dient u max. 10% van de waarde van het pand als voorschot te betalen, uitgezonderd bij sleutel op de deur woningen, dan is het 5%.

Categorieën: Bouwrecht.

Zonder, bij voorkeur objectieve, en aantoonbare feiten ben ik niets als advocaat. U, als cliënt, kan me dus enorm helpen met het voorleggen van goed bewijsmateriaal.

Categorieën: Bouwrecht, Familierecht, Handelsrecht, en Verkeersrecht.