Investeren in de woning van je samenwonende partner: maak goede afspraken!

Categorieën: Familierecht.

Het nieuwe WER (Wetboek Economisch Recht) legt op dat uw contractspartij uw algemene voorwaarden steeds moet kunnen kennen, dus bv. via uw webstek.

Categorieën: Handelsrecht.

Indien tegenpartij het aanrijdingsformulier (EAF) nadien niet wil handtekenen,  vul een 2de EAF in leg in vak 14 uit waarom.

Categorieën: Verkeersrecht.

Leg minstens 2 (gedeeltelijk vooraf ingevulde) aanrijdingsformulieren (EAF) in uw voertuig. Bij een kop-staart aanrijding moet u voor elke schade één exemplaar invullen.

Categorieën: Verkeersrecht.

Vul uw aanrijdingsformulier (EAF) gedeeltelijk op voorhand in (naam, adres, makelaar, maatschappij). Zo heeft u meer tijd om de aanrijding zelf goed weer te geven op de EAF.

Categorieën: Verkeersrecht.

Let op met een zgn. “ Gentlemans Agreement “. Beter is om toch een inhoudelijke overeenkomst (uiteraard op papier!) te bekomen.

Categorieën: Algemeen en Handelsrecht.

Weet dat u als vliegtuigpassagier niet verplicht kan worden om in het buitenland te gaan procederen, mocht er een geschil rijzen met de luchtvaartmaatschappij.

Categorieën: Familierecht en Verkeersrecht.

Al te vaak zie ik nog ondernemers factureren zonder algemene voorwaarden op hun factuur, of als ze er wel hebben, met foutieve voorwaarden.
Desgewenst kan ik deze voor u nakijken, dan wel opmaken.

Categorieën: Handelsrecht.

Als u (bedrijfs)grond afvoert in het kader van bouwwerken, moet u dit sinds 1/4/2019 aangeven aan bodembeheerorganisatie, zo u dit doet met vrachtwagens.

Categorieën: Bouwrecht.

Uw medewerker wordt beboet met de bedrijfwagen. Als zaakvoerder moet u de gegevens v/d bestuurder meedelen, of uw firma wordt daar ook voor beboet.

Categorieën: Verkeersrecht.