Per 1/10/’20 is de “reddingsstrook” in voege, bij filevorming op auto-, snel- en 2×2 ringweg moeten bestuurders plaats maken voor de hulpdiensten, buiten de pechstrook.

Categorieën: Verkeersrecht.

Indien u een verkeersboete wil betwisten, moet u daar tgw ZELF actie voor ondernemen en desgevallend voor de Politierechter brengen.

Categorieën: Verkeersrecht.

Let u er op dat u de “nieuwe” parkeerschijf gebruikt; deze met de aanduiding per half uur.
Zoniet riskeert u een boete!

Categorieën: Verkeersrecht.

Sinds 1/9/2019 geldt er een algemeen rookverbod in de wagen, waarin kinderen van minus 16 jaar zitten.

Categorieën: Verkeersrecht.

Let er op dat u, bij de aankoop van uw volledig autonome electrische step (én die sneller gaat van 25 km/u), een verzekering motorvoertuigen neemt.

Categorieën: Verkeersrecht.

Fluovestjes: u moet er maar 1 in de wagen hebben, telkens u het voertuig verlaat in geval van autopech. Al is het uiteraard veiliger er voor elke passagier er ook 1 te voorzien.

Categorieën: Verkeersrecht.

Hebt u nog een papieren rijbewijs? Zo ja, omruilen kan nog tem 2033.

Categorieën: Verkeersrecht.

Indien tegenpartij het aanrijdingsformulier (EAF) nadien niet wil handtekenen,  vul een 2de EAF in leg in vak 14 uit waarom.

Categorieën: Verkeersrecht.

Leg minstens 2 (gedeeltelijk vooraf ingevulde) aanrijdingsformulieren (EAF) in uw voertuig. Bij een kop-staart aanrijding moet u voor elke schade één exemplaar invullen.

Categorieën: Verkeersrecht.

Vul uw aanrijdingsformulier (EAF) gedeeltelijk op voorhand in (naam, adres, makelaar, maatschappij). Zo heeft u meer tijd om de aanrijding zelf goed weer te geven op de EAF.

Categorieën: Verkeersrecht.