Indien u een verkeersboete wil betwisten, moet u daar tgw ZELF actie voor ondernemen en desgevallend voor de Politierechter brengen.