Voor de verkavelaars: sinds arrest Grondwettelijk Hof 23/5/2019 geldt terug de oude regeling: nl. dat er geen afsplitsing kan zijn van een onbebouwd perceel via de notaris; u moet (terug) een vergunning  hebben!