Niet geregistreerde huurcontracten zijn not done. Niet geregistreerd: nadeel voor de verhuurder is dat de huurder zomaar kan vertrekken; nadeel voor huurder is dat hij/zij zomaar kan uitgezet worden in geval van verkoop. Registratie van de huurcontracten binnen 2 maand na ingaan van de huurperiode.