Om naheffing te vermijden iz de BTW (6 of 21%), kan u best voorafgaand de verbouwingswerken gaan voorleggen aan de zgn. “Rulingdienst”.