Het nieuwe WER (Wetboek Economisch Recht) legt op dat uw contractspartij uw algemene voorwaarden steeds moet kunnen kennen, dus bv. via uw webstek.