Een geschreven verklaring, hoe goed bedoeld ook, die niet beantwoordt aan de realiteit, kan valsheid in geschrifte uitmaken!