Bent u om beroepsredenen weerhouden te gaan stemmen, dan bezorgt u een attest, te verkrijgen via de gemeente. Naderhand geeft u volmacht.