Indien tegenpartij het aanrijdingsformulier (EAF) nadien niet wil handtekenen,  vul een 2de EAF in leg in vak 14 uit waarom.