Al te vaak zie ik nog ondernemers factureren zonder algemene voorwaarden op hun factuur, of als ze er wel hebben, met foutieve voorwaarden.
Desgewenst kan ik deze voor u nakijken, dan wel opmaken.