Weet dat u verplicht bent het voetpad voor uw gebouw ijs-en sneeuwvrij te houden, dit op straffe van een boete van € 250/inbreuk.