Weet dat per 1/1/2019 de rolrechten zijn aangepast: € 50 Vrederechter, € 165 Eerste Aanleg en € 400 Hof van Beroep.