Voor de bouwers (in spé) onder jullie: zie dat mogelijke meerwerken duidelijk gespecifieerd zijn in uw aannemingsovereenkomst, zoniet riskeert uw eindfactuur torenhoog te worden!